มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ

มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพของ AirStow


ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ AirStow ทั้งหมดตรงหรือเกินมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เข้มงวดในด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่การจัดส่งวัตถุดิบไปจนถึงการประกอบผลิตภัณฑ์ ทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตได้รับการควบคุมดูแลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เครื่องปรับอากาศของเรามีคุณภาพสูงสุด ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการทดสอบและรับรองอย่างสม่ำเสมอโดยห้องปฏิบัติการทดสอบของรัฐบาลและบุคคลที่สามเพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานคุณภาพ[email protected]